7.6. Empire Hall – Jazz Spring / Praha

JazzSpring Praha 2019 pořádaný společností Italia Arte Fest pod uměleckým vedením Waltera Attanasiho a ve spolupráci s Velvyslanectvím Italské republiky a Italským kulturním institutem při příležitosti oslav stého výročí otevření Velvyslanectví Itálie v Praze a navázání diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi

https://iicpraga.esteri.it/iic_praga/it/gli_eventi/calendario/2019/06/jazz-spring-praha-2019-original.html